ostermalm.foretagslokaler-stockholm.se: Foretagslokal i Karlavägen

Foretagslokal i Karlavägen

Liksom Strandvägen är Karlavägen en esplanad på Östermalm. Gatan går från Birger Jarlsgatan till Oxenstiernasgatan. Gatan är till stor del en vardaglig gata med breda trottoarer och planterade träd. I den resterande delen av gatan är körfälten skilda åt av en bred allé bestående av en gångväg i mitten. På Karlavägen finns flera kända byggnader, häribland Arkitekturhögskolan KTH och Garnisonen. Från Karlavägen är är det bara ett stenkast till pulsen på Östermlam och dess gallerior och verksamheter. Stadsbussar passerar Karlavägen regelbundet.

 

Företagslokaler är lokaler tillämpade för företag med diverse verksamheter; kontor, butik, industri och lager. När du letar efter en lokal till din verksamhet bör du fundera på vilken typ av lokal du behöver, vad den ska användas till och storlek av lokal som du vill hyra, samt det geografiska läget. Fördelen med att hyra en lokal för ditt företag är att det ofta medför flexibilitet. Hyra och regler kan variera beroende på hyresvärden. Generellt gäller ett hyresavtal tills vidare och uppsägnignstiden är oftast nio månader. Börja din sökning av lokaler för ditt företag genom länkarna till höger.